Thông tư 02/2011/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2011/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 02/2011/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 42/2010/NĐ-CP về Luật thi đua, khen thưởng và Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi do Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 02/2011/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Văn Tuấn Ngày ban hành: 24/01/2011 Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Thông tư 02/2011/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 42/2010/NĐ-CP về Luật thi đua, khen thưởng và Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi do Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2010/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ...
 • I. THI ĐUA VÀ DANH HIỆU THI ĐUA
 • 1. Hình thức, nội dung tổ chức phong trào thi đua
 • 2. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua
 • 3. Thẩm quyền xét đề nghị và quyết định công nhận các danh hiệu thi đua
 • 4. Mẫu bằng công nhận danh hiệu thi đua
 • II. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG, DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC ...
 • 1. Hình thức, đối tượng khen thưởng
 • 2. Về tiêu chuẩn khen thưởng
 • III. THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
 • 1. Tuyến trình và thủ tục trình khen
 • 2. Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng
 • 3. Hiệp y khen thưởng
 • 4. Hồ sơ, thời điểm trình khen danh hiệu thi đua, Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính ...
 • IV. THÔNG BÁO KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG, LƯU TRỮ HỒ SƠ KHEN THƯỞNG, SỬ DỤNG QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ THU ...
 • 1. Thông báo kết quả khen thưởng
 • 2. Lưu trữ hồ sơ khen thưởng
 • 3. Sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng
 • 4. Hủy quyết định khen thưởng và thu hồi hiện vật khen thưởng
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Mẫu số 1: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi ...
 • Mẫu số 2: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến ...
 • Mẫu số 3: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương cho cán bộ lãnh đạo có ...
 • Mẫu số 4: Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng cho tập thể có thành tích đặc biệt ...
 • Mẫu số 5: Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng cho cá nhân có thành tích ...
 • Mẫu số 6: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng ...
 • Mẫu số 7: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề (cho tập thể, cá ...
 • Mẫu số 8: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị, Huân chương ...
 • Mẫu số 9: Bằng công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành ...
 • Mẫu số 10: Bằng chứng nhận danh hiệu: "Chiến sỹ thi đua cơ sở", "Tập thể lao động tiên tiến", "Đơn vị ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2011/TT-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư 02/2011/TT-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 02/2011/TT-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 02/2011/TT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 02/2011/TT-BNV

Đang cập nhật