Chỉ thị 311/CT-BNN-XD

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 311/CT-BNN-XD

Tiêu đề: Chỉ thị 311/CT-BNN-XD năm 2011 về đôn đốc tiến độ, chất lượng và an toàn công trình xây dựng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 311/CT-BNN-XD Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng Ngày ban hành: 29/01/2011 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Chỉ thị 311/CT-BNN-XD năm 2011 về đôn đốc tiến độ, chất lượng và an toàn công trình xây dựng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐÔN ĐỐC TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP & ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 311/CT-BNN-XD để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 311/CT-BNN-XD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 311/CT-BNN-XD

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 311/CT-BNN-XD

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 311/CT-BNN-XD

Đang cập nhật