Quyết định 112/2004/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 112/2004/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 112/2004/QĐ-UB Quy định về khung giá thu viện phí và phí dịch vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Số hiệu: 112/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Thỏa Ngày ban hành: 24/11/2004 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 112/2004/QĐ-UB Quy định về khung giá thu viện phí và phí dịch vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ VÀ PHÍ DỊCH VỤ
  • Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về khung giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ trên ...
  • Điều 2: Quyết định này thay thế Quyết định số 301/QĐ-UB ngày 20/1/1996 của UBND tỉnh Sông Bé (cũ).
  • Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế , Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh ...
  • QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ VÀ PHÍ DỊCH VỤ
  • PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH VÀ KIỂM TRA SỨC KHOẺ
  • PHẦN B: PHẦN KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH
  • PHẦN C: GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM
  • PHẦN D: GIÁ BIỂU DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 112/2004/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 112/2004/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 112/2004/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 112/2004/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 112/2004/QĐ-UB

Đang cập nhật