Quyết định 92/2009/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 92/2009/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 92/2009/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi Cục nuôi trồng thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Số hiệu: 92/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Hoàng Thị Út Lan Ngày ban hành: 23/03/2009 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 92/2009/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 92/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 92/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 92/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 92/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật