Quyết định 216/QĐ-BNN-TCTL

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 216/QĐ-BNN-TCTL

Tiêu đề: Quyết định 216/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 điều chỉnh Dự án đầu tư "Phát triển nước ngầm cung cấp nước nông thôn tỉnh Tây Nguyên Việt Nam" (thuộc nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 216/QĐ-BNN-TCTL Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học Ngày ban hành: 14/02/2011 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 216/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 điều chỉnh Dự án đầu tư "Phát triển nước ngầm cung cấp nước nông thôn tỉnh Tây Nguyên Việt Nam" (thuộc nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ "PHÁT TRIỂN NƯỚC NGẦM CUNG CẤP NƯỚC NÔNG THÔN MỘT SỐ ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 216/QĐ-BNN-TCTL để xử lý:

Tin tức về Quyết định 216/QĐ-BNN-TCTL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 216/QĐ-BNN-TCTL

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 216/QĐ-BNN-TCTL

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 216/QĐ-BNN-TCTL

Đang cập nhật