Quyết định 02/2011/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 02/2011/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 02/2011/QĐ-UBND về Quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước của ngân sách huyện, thành phố, tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Số hiệu: 02/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Trần Thành Nghiệp Ngày ban hành: 20/01/2011 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 02/2011/QĐ-UBND về Quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước của ngân sách huyện, thành phố, tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và tiêu chí ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2011.
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Thủ trưởng ...
 • QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Mục đích
 • Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Kế hoạch đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng
 • Chương 2. PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI ĐẦU TƯ VÀ TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
 • Điều 4. Phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện, thành phố
 • Điều 5. Tỷ lệ phân bổ chi đầu tư ngân sách các cấp
 • Điều 6. Tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước của ngân ...
 • Điều 7. Trợ cấp có mục tiêu cho ngân sách huyện, thành phố
 • Chương 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 8. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 02/2011/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 02/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 02/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 02/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 02/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật