Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND bãi bỏ mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất tại mục C - Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai và mục D - Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết 18/2010/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 22 ban hành Số hiệu: 32/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Hồng Quân Ngày ban hành: 10/12/2010 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật