Nghị quyết 37/2010/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 37/2010/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 37/2010/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp đối với những người thực hiện hợp đồng làm công tác bảo vệ rừng ở xã, phường, thị trấn trong tháng mùa hanh khô và chế độ bồi dưỡng tham gia chữa cháy rừng do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 22 ban hành Số hiệu: 37/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Hồng Quân Ngày ban hành: 16/12/2010 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Lao động
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 37/2010/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 37/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 37/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 37/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 37/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật