Thông tư 01/2011/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2011/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 01/2011/TT-BTP quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành viên, Thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 01/2011/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Đức Chính Ngày ban hành: 10/01/2011 Lĩnh vực: Thi hành án, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 01/2011/TT-BTP quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành viên, Thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MẪU, NGUYÊN TẮC CẤP PHÁT, SỬ DỤNG THẺ CHẤP HÀNH VIÊN, THẺ THẨM TRA VIÊN THI HÀNH ÁN ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc chung
 • Chương 2. MẪU, MÀU SẮC TRANG PHỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 • Điều 3. Trang phục nam
 • Điều 4. Trang phục nữ
 • Điều 5. Mũ Kê pi
 • Điều 6. Cơlavát
 • Điều 7. Giầy da, thắt lưng da, mũ bảo hiểm thi hành án
 • Điều 8. Các loại trang phục khác
 • Chương 3. MẪU THẺ CHẤP HÀNH VIÊN, THẺ THẨM TRA VIÊN THI HÀNH ÁN
 • Điều 9. Mẫu, nội dung Thẻ Chấp hành viên
 • Điều 10. Mẫu, nội dung Thẻ Thẩm tra viên
 • Chương 4. PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 • Điều 11. Phù hiệu, cấp hiệu thi hành án dân sự
 • Chương 5. QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, THU HỒI, SỬ DỤNG TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, THẺ CHẤP HÀNH VIÊN, THẺ ...
 • Điều 12. Quản lý, mua sắm, cấp trang phục, phù hiệu, cấp hiệu
 • Điều 13. Quản lý kinh phí in, cấp, thu hồi Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án
 • Điều 14. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 15. Hiệu lực, trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2011/TT-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 01/2011/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2011/TT-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 01/2011/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2011/TT-BTP

Đang cập nhật