Quyết định 108/2001/QĐ-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 108/2001/QĐ-BNN

Tiêu đề: Quyết định 108/2001/QĐ-BNN Ban hành tiêu chuẩn cây giống cây ăn quả do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 108/2001/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng Ngày ban hành: 15/11/2001 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 108/2001/QĐ-BNN Ban hành tiêu chuẩn cây giống cây ăn quả do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN CÂY GIỐNG CÂY ĂN QUẢ
  • Điều 1. Nay ban hành các tiêu chuẩn cây giống cây ăn quả sau:
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký
  • Điều 3. Các Ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và CLSP, Viện trưởng Viện Nghiên ...
  • TIÊU CHUẨN NGÀNH: 10 TCN 462-2001 CHỒI GIỐNG DỨA
  • TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 463-2001 CÂY GIỐNG CÂY CÓ MÚI
  • TIÊU CHUẨN NGÀNH: 10 TCN 464-2001 CÂY GIỐNG NHÃN
  • TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 465-2001 CÂY GIỐNG VẢI
  • TIÊU CHUẨN NGÀNH: 10 TCN 466-2001 CÂY GIỐNG HỒNG
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 108/2001/QĐ-BNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 108/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 108/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 108/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 108/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật