Quyết định 98/2001/QĐ-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 98/2001/QĐ-BNN

Tiêu đề: Quyết định 98/2001/QĐ-BNN về việc Công bố bổ sung danh mục thuốc thú y được phép sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, sử dụng tại Việt Nam năm 2001 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 98/2001/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 04/10/2001 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 98/2001/QĐ-BNN về việc Công bố bổ sung danh mục thuốc thú y được phép sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, sử dụng tại Việt Nam năm 2001 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 1: Công bố kèm theo quyết định này
 • Điều 2: Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành
 • Điều 3: Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, tổ chức, cá nhân trong nước và người ...
 • DANH MỤC THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT
 • DANH MỤC THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU
 • DANH MỤC THUỐC THÚ Y HẾT THỜI HẠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU
 • HIỆU ĐÍNH DANH MỤC THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, LƯU HÀNH, SỬ DỤNG TẠI VIỆT
 • I. DANH MỤC THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT
 • II. DANH MỤC THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 98/2001/QĐ-BNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 98/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 98/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 98/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 98/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật