Thông tư 94/2001/TT-BNN-TCCB

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 94/2001/TT-BNN-TCCB

Tiêu đề: Thông tư 94/2001/TT-BNN-TCCB hướng dẫn Quyết định 245/1998/QĐ-TTg đối với các cơ quan thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở cấp tỉnh, huyện do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 94/2001/TT-BNN-TCCB Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng Ngày ban hành: 21/09/2001 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư 94/2001/TT-BNN-TCCB hướng dẫn Quyết định 245/1998/QĐ-TTg đối với các cơ quan thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở cấp tỉnh, huyện do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 245/1998/QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1998 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH ...
  • I- NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ LÂM NGHIỆP THUỘC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CẤP TỈNH ...
  • 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • 2. Chi cục Kiểm lâm.
  • II- NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ LÂM NGHIỆP THUỘC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CẤP HUYỆN ...
  • 1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • 2. Hạt Kiểm lâm.
  • III- NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ LÂM NGHIỆP XÃ CÔNG CHỨC KIỂM LÂM HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ.
  • IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 94/2001/TT-BNN-TCCB để xử lý:

Tin tức về Thông tư 94/2001/TT-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 94/2001/TT-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 94/2001/TT-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 94/2001/TT-BNN-TCCB

Đang cập nhật