Thông tư 08/2011/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 08/2011/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 08/2011/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 30/2009/TT-BTNMT Quy định về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 08/2011/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Linh Ngọc Ngày ban hành: 28/03/2011 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường

Mục lục Thông tư 08/2011/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 30/2009/TT-BTNMT Quy định về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 30/2009/TT-BTNMT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung các điểm sau của Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của ...
  • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2011
  • Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 08/2011/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 08/2011/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 08/2011/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 08/2011/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 08/2011/TT-BTNMT

Đang cập nhật