Hướng dẫn 1404/SNN-CCLN

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 1404/SNN-CCLN

Tiêu đề: Hướng dẫn 1404/SNN-CCLN thực hiện Quyết định 40/2005/QĐ-BNN về quy chế khai thác gỗ và lâm sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn ban hành Số hiệu: 1404/SNN-CCLN Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Thân Đức Hùng Ngày ban hành: 02/12/2005 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Hướng dẫn 1404/SNN-CCLN thực hiện Quyết định 40/2005/QĐ-BNN về quy chế khai thác gỗ và lâm sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn ban hành

 • Phần 1 ĐỐI TƯỢNG LÀ RỪNG TRỒNG
 • I. RỪNG TRỒNG LÀ RỪNG SẢN XUẤT:
 • 1. Rừng trồng là rừng sản xuất, nguồn vốn do chủ rừng tự đầu tư:
 • 2. Rừng trồng là rừng sản xuất, nguồn vốn do ngân sách nhà nước đầu tư.
 • 3. Rừng trồng là rừng sản xuất, nguồn vốn do các dự án đầu tư (vốn viện trợ).
 • 4. Rừng trồng là rừng sản xuất bằng nguồn vốn vay.
 • II. RỪNG TRỒNG LÀ RỪNG PHÒNG HỘ:
 • 1. Rừng trồng là rừng phòng hộ, nguồn vốn do chủ rừng tự đầu tư:
 • 2. Rừng trồng là rừng phòng hộ, nguồn vốn do ngân sách nhà nước đầu tư:
 • 3. Rừng trồng là rừng phòng hộ, nguồn vốn do Các án đầu tư ( vốn viện trợ):
 • 4. Rừng trồng là rừng phòng hộ, bằng nguồn vốn vay:
 • Phần 2 ĐỐI TƯỢNG LÀ RỪNG TỰ NHIÊN
 • I. RỪNG TỰ NHIÊN LÀ RỪNG SẢN XUẤT:
 • 1. Rừng tự nhiên là rừng sản xuất, nguồn vốn do chủ rừng tự đầu tư:
 • 2. Rừng tự nhiên là rừng sản xuất, nguồn vốn do ngân sách nhà nước đầu tư (Đang trong thời kỳ đầu tư ...
 • II. RỪNG TỰ NHIÊN LÀ RỪNG PHÒNG HỘ:
 • 1. Rừng tự nhiên là rừng phòng hộ, nguồn vốn do chủ rừng tự đầu tư:
 • Phần 3 KHAI THÁC GỖ VƯỜN NHÀ
 • Phần 4 KHAI THÁC TRE-VẦU-NỨA
 • I. KHAI THÁC TRE - VẦU - NỨA TRONG RỪNG TỰ NHIÊN LÀ RỪNG SẢN XUẤT:
 • II. KHAI THÁC TRE - VẦU - NỨA TRONG RỪNG TỰ NHIÊN LÀ RỪNG PHÒNG HỘ:
 • Phần 5 NHỮNG QUI ĐỊNH KHÁC
 • 1. Qui định về tiêu chuẩn đối với cơ quan cấp phép:
 • 2. Qui định về xác định phân loại rừng:
 • 3. Quy định về thời gian hoàn thành thủ tục cấp phép khai thác:
 • 4. Kiểm tra rừng sau khai thác:
 • 5. Qui định về đối tượng cây phân tán được khai thác:
 • 6. Quy định về chế độ báo cáo:
 • Mẫu 1: Áp dụng cho khai thác rừng trồng
 • ĐƠN XIN KHAI THÁC RỪNG TRỒNG
 • Mẫu 2: Áp dụng cho khai thác rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh
 • ĐƠN XIN KHAI THÁC RỪNG KHOANH NUÔI
 • Mẫu 3: Áp dụng cho khai thác tận dụng rừng tự nhiên
 • ĐƠN XIN KHAI THÁC TẬN DỤNG
 • Mẫu 4: Áp dụng cho khai thác tận thu rừng tự nhiên
 • ĐƠN XIN KHAI THÁC TẬN THU
 • Mẫu 5: Áp dụng cho khai thác vầu, nứa trong rừng tự nhiên
 • ĐƠN XIN KHAI THÁC VẦU NỨA
 • GIẤY PHÉP KHAI THÁC RỪNG TRỒNG
 • GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU
 • GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN DỤNG
 • GIẤY PHÉP KHAI THÁC RỪNG TỰ NHIÊN KHOANH NUÔI TÁI SINH
 • GIẤY PHÉP TẬN THU, THU MUA LÂM SẢN PHỤ
 • GIẤY PHÉP CHẶT TỈA THƯA NUÔI DƯỠNG RỪNG TRỒNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 1404/SNN-CCLN để xử lý:

Tin tức về Hướng dẫn 1404/SNN-CCLN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 1404/SNN-CCLN

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 1404/SNN-CCLN

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 1404/SNN-CCLN

Đang cập nhật