Quyết định 2249/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2249/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2249/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển, kiện toàn tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2008 - 2020 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Số hiệu: 2249/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Trần Thanh Mẫn Ngày ban hành: 17/09/2008 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

Mục lục Quyết định 2249/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển, kiện toàn tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2008 - 2020 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ...
 • Điều 1 Phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển, kiện toàn tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành ...
 • Điều 2 Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở ...
 • ĐỀ ÁN VỀ VIỆC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN ...
 • I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA ...
 • II. NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG:
 • III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
 • IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
 • V. MỐI QUAN HỆ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2249/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2249/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2249/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2249/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2249/QĐ-UBND

Đang cập nhật