Quyết định 50/2006/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 50/2006/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 50/2006/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Số hiệu: 50/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Văn Chất Ngày ban hành: 22/09/2006 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 50/2006/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 50/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 50/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 50/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 50/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật