Nghị quyết 73/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 73/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 – 2016 do Chính phủ ban hành Số hiệu: 73/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 01/04/2011 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 73/NQ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 73/NQ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 73/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 73/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 73/NQ-CP

Đang cập nhật