Quyết định 69/2008/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 69/2008/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 69/2008/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008 kèm theo Quyết định 49/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hàh Số hiệu: 69/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Trần Thanh Mẫn Ngày ban hành: 15/08/2008 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 69/2008/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008 kèm theo Quyết định 49/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hàh

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ...
 • Điều 1. Sửa đổi một số nội dung Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008 ...
 • 1. Sửa đổi mục I những quy định chung của Quy định:
 • 2. Sửa đổi điểm 1.1, khoản 1 Mục II Quy định đối với đất nông nghiệp:
 • 3. Sửa đổi điểm 2.1, khoản 2 Mục II Quy định đối với đất nông nghiệp:
 • 4. Sửa đổi điểm 3.1, khoản 3 Mục II Quy định đối với đất nông nghiệp:
 • 5. Sửa đổi điểm 4.1, khoản 4 Mục II Quy định đối với đất nông nghiệp:
 • 6. Sửa đổi điểm 5.1, khoản 5 Mục II Quy định đối đất nông nghiệp:
 • 7. Sửa đổi điểm 6.1, khoản 6 Mục II Quy định đối với đất nông nghiệp:
 • 8. Sửa đổi điểm 7.1, khoản 7 Mục II Quy định đối với đất nông nghiệp:
 • 9. Sửa đổi điểm 8.1, khoản 8 Mục II Quy định đối với đất nông nghiệp:
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 69/2008/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 69/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 69/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 69/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 69/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật