Quyết định 572/QĐ-BNN-XD

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 572/QĐ-BNN-XD

Tiêu đề: Quyết định 572/QĐ-BNN-XD năm 2011 về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Đồng Điền, tỉnh Khánh Hòa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Số hiệu: 572/QĐ-BNN-XD Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 28/03/2011 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 572/QĐ-BNN-XD năm 2011 về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Đồng Điền, tỉnh Khánh Hòa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC ĐỒNG ĐIỀN – TỈNH KHÁNH HÒA
 • Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Đồng Điền, tỉnh Khánh Hòa với các nội ...
 • 1. Tên dự án.
 • 2. Địa điểm xây dựng.
 • 3. Cấp quyết định đầu tư.
 • 4. Chủ đầu tư và hình thức quản lý dự án.
 • 5. Tổ chức tư vấn lập và chủ nhiệm dự án.
 • 6. Hình thức đầu tư.
 • 7. Nhiệm vụ dự án.
 • 8. Cấp công trình và tần suất thiết kế.
 • 9. Giải pháp công trình cấp nước và tuyến công trình đầu mối.
 • 10. Các đặc trưng thủy văn và thông số kỹ thuật hồ chứa.
 • 11. Quy mô xây dựng, thông số kỹ thuật và kết cấu chủ yếu.
 • 12. Khối lượng chủ yếu.
 • 13. Tổng mức và nguồn vốn đầu tư.
 • 14. Thời gian thực hiện dự án.
 • 15. Hiệu quả dự án.
 • 16. Bước thiết kế.
 • 17. Phương thức thực hiện và kế hoạch đấu thầu của dự án.
 • 18. Diện tích sử dụng đất, công tác bồi thương, hỗ trợ và tái định cư.
 • 19. Đánh giá tác động môi trường.
 • 20. Các nội dụng khác.
 • 21. Những lưu ý trong giai đoạn lập Thiết kế kỹ thuật và Bản vẽ thi công.
 • Điều 2. Phân giao nhiệm vụ.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý XDCT, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng ...
 • PHỤ LỤC I THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC ĐỒNG ĐIỀN, TỈNH KHÁNH ...
 • PHỤ LỤC II KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU CỦA CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CHÍNH DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC ĐỒNG ĐIỀN, TỈNH KHÁNH ...
 • PHỤ LỤC III – TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN: HỒ CHỨA NƯỚC ĐỒNG ĐIỀN – TỈNH KHÁNH HÒA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 572/QĐ-BNN-XD để xử lý:

Tin tức về Quyết định 572/QĐ-BNN-XD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 572/QĐ-BNN-XD

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 572/QĐ-BNN-XD

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 572/QĐ-BNN-XD

Đang cập nhật