Nghị quyết 165/2010/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 165/2010/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 165/2010/NQ-HĐND về quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa VII, kỳ họp thứ 24 ban hành Số hiệu: 165/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Văn Sỹ Ngày ban hành: 08/07/2010 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 165/2010/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 165/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 165/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 165/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 165/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật