Thông tư 17/2011/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 17/2011/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 17/2011/TT-BGTVT sửa đổi Quyết định 06/2007/QĐ-BGTVT về Chương trình an ninh hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 17/2011/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng Ngày ban hành: 31/03/2011 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 17/2011/TT-BGTVT sửa đổi Quyết định 06/2007/QĐ-BGTVT về Chương trình an ninh hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2007/QĐ-BGTVT NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2007 CỦA ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 02 năm 2007 của ...
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I
 • DÀNH CHO NGƯỜI THUỘC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC
 • DÀNH CHO NGƯỜI KHÔNG THUỘC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC
 • DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
 • PHỤ LỤC II
 • PHỤ LỤC III DANH SÁCH
 • PHỤ LỤC IV DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN
 • PHỤ LỤC V
 • DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CẤP THẺ KIỂM SOÁT AN NINH
 • DANH SÁCH TRÍCH NGANG PHƯƠNG TIỆN CẤP GIẤY PHÉP KIỂM SOÁT AN NINH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 17/2011/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 17/2011/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 17/2011/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 17/2011/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 17/2011/TT-BGTVT

Đang cập nhật