Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT về Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 14/2011/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển Ngày ban hành: 08/04/2011 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT về Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2011.
 • Điều 3. Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, thủ trưởng đơn vị ...
 • QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng/
 • Điều 2. Mục đích ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng          
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II  CHUẨN HIỆU TRƯỞNG
 • Điều 4. Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp
 • Điều 5. Tiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
 • Điều 6. Tiêu chuẩn 3: Năng lực quản lý trường tiểu học
 • Điều 7. Tiêu chuẩn 4: Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng và xã hội
 • Chương III ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HIỆU TRƯỞNG THEO CHUẨN
 • Điều 8. Yêu cầu đánh giá, xếp loại hiệu trưởng
 • Điều 9. Phương pháp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng
 • Điều 10. Thành phần và quy trình đánh giá, xếp loại hiệu trưởng
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Thực hiện đánh giá, xếp loại hiệu trưởng
 • Điều 12. Trách nhiệm thực hiện
 • PHỤ LỤC I Phiếu Hiệu trưởng tự đánh giá
 • PHỤ LỤC II Phiếu Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá hiệu trưởng
 • PHỤ LỤC III Tổng hợp kết quả tham gia đánh giá hiệu trưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên
 • PHỤ LỤC IV Phiếu Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT

Đang cập nhật