Quyết định 1494/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1494/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1494/QĐ-UBND năm 2010 về phê duyệt Đề án thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Số hiệu: 1494/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Trần Thanh Nam Ngày ban hành: 02/07/2010 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1494/QĐ-UBND năm 2010 về phê duyệt Đề án thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ NGOẠI ...
  • Điều 1 Phê duyệt Đề án số 01/ĐA-SNgV ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Sở Ngoại vụ về thực hiện cải cách thủ ...
  • Điều 2 Giám đốc Sở Ngoại vụ có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành có liên quan và các huyện, thị ...
  • Điều 3 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Thủ trưởng các ...
  • ĐỀ ÁN QUY ĐỊNH TIẾP NHẬN, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ NGOẠI VỤ ...
  • I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THỜI GIAN QUA
  • II. PHƯƠNG ÁN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ NGOẠI VỤ KIÊN GIANG
  • III. QUY ĐỊNH TIẾP NHẬN, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ NGOẠI VỤ
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1494/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1494/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1494/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1494/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1494/QĐ-UBND

Đang cập nhật