Quyết định 47/1999/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 47/1999/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 47/1999/QĐ-UB về Quy định trong quan hệ viện trợ với tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Số hiệu: 47/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Nguyễn Bá Thanh Ngày ban hành: 07/04/1999 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 47/1999/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 47/1999/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 47/1999/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 47/1999/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 47/1999/QĐ-UB

Đang cập nhật