Quyết định 671/QĐ-BNN-TCCB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 671/QĐ-BNN-TCCB

Tiêu đề: Quyết định 671/QĐ-BNN-TCCB năm 2011 về Bổ sung nhiệm vụ của Trung tâm sản xuất dịch vụ khoa học kỹ thuật lâm nông nghiệp trực thuộc Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Số hiệu: 671/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học Ngày ban hành: 05/04/2011 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 671/QĐ-BNN-TCCB năm 2011 về Bổ sung nhiệm vụ của Trung tâm sản xuất dịch vụ khoa học kỹ thuật lâm nông nghiệp trực thuộc Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM SẢN XUẤT DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM NÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 671/QĐ-BNN-TCCB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 671/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 671/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 671/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 671/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật