Quyết định 3401/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3401/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3401/QĐ-UBND năm 2007 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Số hiệu: 3401/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Võ Kim Cự Ngày ban hành: 28/12/2007 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 3401/QĐ-UBND năm 2007 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM ...
  • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2010 và định ...
  • 1. Quan điểm phát triển
  • 2. Mục tiêu phát triển
  • 4. Các chỉ tiêu phát triển chủ yếu
  • 5. Phương hướng phát triển chủ yếu
  • 6. Các giải pháp chủ yếu
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3401/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3401/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3401/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3401/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3401/QĐ-UBND

Đang cập nhật