Quyết định 677/QĐ-BNN-KH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 677/QĐ-BNN-KH

Tiêu đề: Quyết định 677/QĐ-BNN-KH năm 2011 về phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư Dự án “Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại tỉnh vùngTây Nguyên" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Số hiệu: 677/QĐ-BNN-KH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị Ngày ban hành: 05/04/2011 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính

Mục lục Quyết định 677/QĐ-BNN-KH năm 2011 về phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư Dự án “Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại tỉnh vùngTây Nguyên" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN GIỐNG PHỤC ...
  • Điều 1. Phê duyệt Đề cương và Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án “Phát triển giống phục vụ trồng rừng ...
  • Điều 2. Giao cho Giám đốc Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới căn cứ các định mức cụ thể của từng nội dung ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 677/QĐ-BNN-KH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 677/QĐ-BNN-KH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 677/QĐ-BNN-KH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 677/QĐ-BNN-KH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 677/QĐ-BNN-KH

Đang cập nhật