Nghị định 27/2011/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 27/2011/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 27/2011/NĐ-CP về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không Số hiệu: 27/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 09/04/2011 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Nghị định 27/2011/NĐ-CP về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ CUNG CẤP, KHAI THÁC, XỬ LÝ, SỬ DỤNG THÔNG TIN VỀ HÀNH KHÁCH TRƯỚC KHI NHẬP CẢNH VIỆT NAM ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc khai thác, xử lý, sử dụng thông tin, dữ liệu API
 • Chương 2. TRÁCH NHIỆM, THỜI HẠN CUNG CẤP DỮ LIỆU API
 • Điều 4. Đăng ký mạng truyền và cung cấp dữ liệu API
 • Điều 5. Thời hạn và chế độ cung cấp dữ liệu API
 • Chương 3. THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN KHAI THÁC, XỬ LÝ, SỬ DỤNG THÔNG ...
 • Điều 6. Cơ quan được phép khai thác, xử lý, sử dụng thông tin, dữ liệu API
 • Điều 7. Thông báo về việc cung cấp dữ liệu API
 • Điều 8. Tiếp nhận và truyền thông tin, dữ liệu API
 • Điều 9. Khai thác, xử lý, sử dụng thông tin, dữ liệu API
 • Điều 10. Trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc cung cấp thông tin, dữ liệu API
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Bảo đảm điều kiện thực hiện việc cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin, dữ liệu API
 • Điều 12. Bảo đảm kinh phí cho việc khai thác, xử lý, sử dụng thông tin, dữ liệu API
 • Điều 13. Xử lý vi phạm pháp luật khi thực hiện việc cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin, dữ ...
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • Điều 15. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 27/2011/NĐ-CP cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin.

Nội dung nghị định 27/2011 quy định trách nhiệm cung cấp trước thông tin về chuyến bay, chi tiết nhân sự của hành khách và tổ bay (gọi chung là thông tin trước về hành khách) của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận chuyển hàng không dân dụng quốc tế (gọi chung là các hãng hàng không) hoặc người khai thác các chuyến bay tư nhân, xuất phát từ một sân bay nằm ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đến một sân bay quốc tế của Việt Nam.

Cụ thể, về nguyên tắc, nghị định 27 quy định chỉ sử dụng thông tin, dữ liệu API vì mục đích phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn, an ninh hàng không; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; bảo đảm giữ bí mật về số liệu kinh doanh của các hãng hàng không hoặc người khai thác các chuyến bay tư nhân và bí mật về chi tiết nhân sự của hành khách và tổ bay; không chuyển giao thông tin, dữ liệu API cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Bên cạnh đó, nghị định 27/2011 cũng quy định về việc đăng ký mạng truyền và cung cấp dữ liệu API, theo đó các hãng hàng không hoặc người khai thác các chuyến bay tư nhân có trách nhiệm đăng ký mạng truyền để cung cấp dữ liệu API cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Dữ liệu API được các hãng hàng không hoặc người khai thác các chuyến bay tư nhân cung cấp trực tuyến qua mạng máy tính tới Cảng vụ hàng không Cảng hàng không quốc tế của Việt Nam. Và Dữ liệu API cung cấp tới Cảng vụ hàng không Cảng hàng không quốc tế của Việt Nam theo chế độ thông tin 24/7.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 27/2011/NĐ-CP để xử lý: