Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi 2011

Click để xem chi tiết và Tải về Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi 2011

Tiêu đề: Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi 2011 Số hiệu: 65/2011/QH12 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 29/03/2011 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi 2011

 • Điều 1 Sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng dân sự:
 • 1. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 2. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 3. Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 4. Bổ sung Điều 23a như sau:
 • 5. Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 6. Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 7. Điều 31 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 8. Bổ sung Điều 32a như sau:
 • 9. Điều 33 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 10. Điều 35 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 11. Điều 36 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 12. Điều 37 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 13. Điều 58 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 14. Điều 59 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 15. Điều 60 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 16. Điều 63 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 17. Điều 82 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 18. Điều 85 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 19. Điều 90 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 20. Điều 92 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 21. Điều 94 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 22. Điều 159 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 23. Điều 164 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 24. Điều 168 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 25. Điều 170 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 26. Điều 176 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 27. Điều 177 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 28. Điều 184 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 29. Bổ sung Điều 185a như sau:
 • 30. Điều 189 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 31. Điều 192 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 32. Điều 193 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 33. Điều 195 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 34. Điều 199 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 35. Điều 202 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 36. Điều 208 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 37. Điều 234 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 38. Điều 257 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 39. Điều 260 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 40. Điều 262 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 41. Điều 264 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 42. Điều 266 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 43. Điều 271 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 44. Bổ sung Điều 273a như sau:
 • 45. Điều 275 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 46. Điều 277 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 47. Điều 284 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 48. Bổ sung Điều 284a và Điều 284b như sau:
 • 49. Điều 288 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 50. Điều 297 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 51. Điều 299 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 52. Bổ sung Chương XIXa
 • 53. Điều 311 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 54. Bổ sung Điều 313a như sau:
 • 55. Điều 314 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 56. Bổ sung các điều 339a, 339b và 339c như sau:
 • 57. Điều 340 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 58. Điều 375 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 59. Bãi bỏ các điều 200, 201, 203, 376, 377, 378, 379 và 383
 • Điều 2

Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi 2011 được Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 03 năm 2011.

Theo quy định sửa đổi, thẩm quyền của Viện kiểm sát sẽ được tăng cường, cụ thể: VKS sẽ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo cho việc giải quyết vụ việc dân sự kịp thời, đúng pháp luật. VKS sẽ tham gia các phiên họp sơ thẩm đối với những vụ việc dân sự, các phiên tòa sơ thẩm đối với những vụ án do Tòa án tiến hành thu thập chứng cứ hoặc đối tượng tranh chấp là tài sản công, lợi ích công cộng, quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc có một bên đương sự là người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất, tâm thần; VKS cũng sẽ tham gia phiên tòa, phiên họp phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.

Tương tự, quyền giải quyết của Tòa án trong các vụ việc, vụ án về dân sự, cũng được mở rộng. Theo đó, yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu và yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; phân chia tài sản chung để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.

Các tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án được bổ sung 02 loại là: Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu và tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự

Đồng thời, Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi 2011 cũng thay đổi thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự. Cụ thể có 3 điểm cần chú ý.

- Đối với Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, tranh chấp về đòi lại tài sản do người khác quản lý, chiếm hữu, tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện.

- Tranh chấp không thuộc các trường hợp trên thì thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là 2 năm.

- Đối với việc dân sự không quy định thời hiệu yêu cầu để Tòa án giải quyết việc dân sự thì thời hiệu là 1 năm kể từ ngày phát sinh quyền yêu cầu, trừ các việc dân sự có liên quan đến quyền dân sự về nhân thân của cá nhân thì không áp dụng thời hiệu yêu cầu.

Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi 2011 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi 2011 để xử lý:

Phân tích chính sách về Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi 2011

Đang cập nhật

Bình luận về Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi 2011

Đang cập nhật

Án lệ về Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi 2011