Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bãi bỏ quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết 57/NQ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Số hiệu: 25/2011/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 06/04/2011 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bãi bỏ quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết 57/NQ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ PHÁT ...
 • Điều 1. Thủ tục đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường
 • Điều 2. Bổ sung khoản 4 ngày 01 tháng 06 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Bộ Nông ...
 • Điều 4. Sửa đổi, bổ sung ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý gấu nuôi ban hành kèm theo
 • Điều 6. Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành ...
 • Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 99/2006/TT-BNN ngày 06 tháng 11 năm 2006 về việc hướng ...
 • Điều 8. Sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 8 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp &PTNT
 • Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2009/TT-BNN hướng dẫn trồng cây cao su trên đất ...
 • Điều 10. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT

Phân tích chính sách về Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật