Quyết định 72/2003/QĐ-BCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 72/2003/QĐ-BCN

Tiêu đề: Quyết định 72/2003/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty Nhựa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Số hiệu: 72/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải Ngày ban hành: 06/05/2003 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 72/2003/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty Nhựa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY NHỰA VIỆT NAM
  • Điều 1. Thành lập Công ty Nhựa Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Công ty Nhựa Vân Đồn - đơn vị phụ thuộc ...
  • Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty:
  • Điều 4. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty:
  • Điều 5. Công ty được kế thừa các nghĩa vụ, quyền lợi của Tổng công ty Nhựa Việt Nam và được thay Tổng ...
  • Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 72/2003/QĐ-BCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 72/2003/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 72/2003/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 72/2003/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 72/2003/QĐ-BCN

Đang cập nhật