Quyết định 75/2003/QĐ-BCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 75/2003/QĐ-BCN

Tiêu đề: Quyết định 75/2003/QĐ-BCN về việc thành lập Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Số hiệu: 75/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải Ngày ban hành: 06/05/2003 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 75/2003/QĐ-BCN về việc thành lập Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
  • Điều 1. Thành lập Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Công ty Bia Hà Nội ...
  • Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty:
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty:
  • Điều 4. Các đơn vị thành viên của Tổng công ty:
  • Điều 5. Hội đồng quản trị Tổng công ty Rượu-Bia-Nước giải khát Việt Nam có trách nhiệm bàn giao nguyên ...
  • Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 75/2003/QĐ-BCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 75/2003/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 75/2003/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 75/2003/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 75/2003/QĐ-BCN

Đang cập nhật