Văn bản khác 5174/HD-BVHTT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 5174/HD-BVHTT

Tiêu đề: Hướng dẫn số 5174/HD-BVHTT về việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa - thông tin do Bộ văn hóa thông tin ban hành Số hiệu: 5174/HD-BVHTT Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Trần Chiến Thắng Ngày ban hành: 21/12/2005 Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Hướng dẫn số 5174/HD-BVHTT về việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa - thông tin do Bộ văn hóa thông tin ban hành

  • HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG ...
  • I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
  • II. CÁC MỨC PHỤ CẤP:
  • III. CÁCH TÍNH VÀ CHI TRẢ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM:
  • IV. HIỆU LỰC THI HÀNH:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 5174/HD-BVHTT để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 5174/HD-BVHTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 5174/HD-BVHTT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 5174/HD-BVHTT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 5174/HD-BVHTT

Đang cập nhật