Quyết định 679/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 679/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 679/QĐ-TTg năm 2011 về phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 679/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trương Vĩnh Trọng Ngày ban hành: 10/05/2011 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Quyết định 679/QĐ-TTg năm 2011 về phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
 • Điều 1 Phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 (kèm theo Quyết định ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3 Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
 • Phần A. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
 • I. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
 • II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH
 • Phần B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
 • I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
 • II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
 • III. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
 • IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
 • V. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
 • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 679/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 679/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 679/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 679/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 679/QĐ-TTg

Đang cập nhật