Quyết định 09/2011/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 09/2011/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 09/2011/QĐ-UBND về Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Số hiệu: 09/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Xuân Huế Ngày ban hành: 04/05/2011 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 09/2011/QĐ-UBND về Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT, CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC THUỘC TỈNH QUẢNG NGÃI
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Thủ trưởng các Sở, ban ...
 • QUY CHẾ XÉT, CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC THUỘC TỈNH QUẢNG NGÃI
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Điều kiện được xét, cho phép sử dụng thẻ
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Thẩm quyền xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC
 • Điều 5. Hồ sơ đề nghị xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC
 • Điều 6. Quy trình và thời hạn giải quyết hồ sơ, trả kết quả
 • Điều 7. Thủ tục thông báo mất thẻ
 • Điều 8. Quy định về việc thông báo thẻ ABTC không còn giá trị sử dụng
 • Điều 9. Thời hạn sử dụng thẻ, cấp lại thẻ ABTC
 • Điều 10. Trách nhiệm của người được cấp thẻ ABTC
 • Điều 11. Trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ quan nơi người được cấp thẻ làm việc
 • Điều 12. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc cấp phép sử dụng và quản lý việc ...
 • Điều 13. Xử lý vi phạm
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 09/2011/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 09/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 09/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 09/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 09/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật