Nghị định 33/2011/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 33/2011/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 33/2011/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ Số hiệu: 33/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 16/05/2011 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giao thông, vận tải

Mục lục Nghị định 33/2011/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2010/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính ...
  • 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 2 Điều 19 như sau:
  • 2. Bổ sung điểm d khoản 4 Điều 19 như sau:
  • 3. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 3 Điều 36 như sau:
  • 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 57 như sau:
  • 5. Bổ sung khoản 7 Điều 57 như sau:
  • Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 33/2011/NĐ-CP để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Nghị định 33/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 33/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 33/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 33/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật