Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT về quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 17/2011/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa Ngày ban hành: 14/04/2011 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT về quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non.
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2011.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn ...
 • QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục đích ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II CHUẨN HIỆU TRƯỞNG
 • Điều 4. Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp
 • Điều 5. Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
 • Điều 6. Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản lý trường mầm non
 • Điều 7. Tiêu chuẩn 4. Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình trẻ và xã hội
 • Chương III ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HIỆU TRƯỞNG THEO CHUẨN
 • Điều 8. Yêu cầu đánh giá, xếp loại hiệu trưởng
 • Điều 9. Phương pháp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng
 • Điều 10. Thành phần và quy trình đánh giá, xếp loại hiệu trưởng
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Thực hiện đánh giá, xếp loại hiệu trưởng
 • Điều 12. Trách nhiệm của các bộ và địa phương
 • PHỤ LỤC I PHIẾU HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ
 • PHỤ LỤC II PHIẾU CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN THAM GIA ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG
 • PHỤ LỤC III TỔNG HỢP KẾT QUẢ THAM GIA ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
 • PHỤ LỤC IV PHIẾU THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HIỆU TRƯỞNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT

Đang cập nhật