Quyết định 30/2011/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 30/2011/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 30/2011/QĐ-TTg về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 30/2011/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 01/06/2011 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 30/2011/QĐ-TTg về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH TẠI CÁC HỘI
  • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Chế độ thù lao
  • Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện
  • Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 30/2011/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 30/2011/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 30/2011/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 30/2011/QĐ-TTg

Đang cập nhật