Thông tư liên tịch 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Thị Minh Ngày ban hành: 27/05/2011 Lĩnh vực: Tài chính, Lao động, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư liên tịch 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
  • Điều 1. Quy định chung
  • Điều 2. Xây dựng mức thu học phí
  • Điều 3. Phương thức thu học phí
  • Điều 4: Chế độ miễn, giảm học phí
  • Điều 5. Nội dung chi:
  • Điều 6. Cơ chế quản lý tài chính đối với cơ sở đào tạo lái xe công lập và ngoài công lập:
  • Điều 7. Thanh tra và kiểm tra
  • Điều 8. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT

Đang cập nhật