Quyết định 35/2005/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 35/2005/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 35/2005/QĐ-BYT về Tiêu chuẩn thiết kế khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 35/2005/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Chí Liêm Ngày ban hành: 31/10/2005 Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 35/2005/QĐ-BYT về Tiêu chuẩn thiết kế khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KHOA XÉT NGHIỆM BỆNH VIỆN ĐA KHOA - TIÊU CHUẨN NGÀNH
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn 52 TCN - CTYT 0037 : 2005 : Tiêu chuẩn thiết kế khoa ...
 • Điều 2. Giám đốc các bệnh viện Trung ương, ngành, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 4. Các ông/bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Trang thiết bị và Công trình y tế, Kế hoạch - ...
 • TIÊU CHUẨN NGÀNH Y TẾ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÁC KHOA XÉT NGHIỆM - BỆNH VIỆN ĐA KHOA
 • 1. PHẠM VI ÁP DỤNG
 • 2. TIÊU CHUẨN TRÍCH DẪN
 • 3. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 4. YÊU CẦU VỀ DÂY CHUYỀN HOẠT ĐỘNG
 • 5. YÊU CẦU VỀ VỊ TRÍ XÂY DỰNG
 • 6. YÊU CẦU VỀ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
 • 6.1. Tổ chức không gian: giải pháp thiết kế tổ chức không gian trong các khoa Xét nghiệm phải đảm bảo ...
 • 6.2. Các yêu cầu về kích thước, không gian
 • 6.3. Yêu cầu diện tích đối với các khoa
 • 6.4. Tổng hợp diện tích các khoa xét nghiệm theo từng quy mô của bệnh viện đa khoa được quy định trong ...
 • 7. YÊU CẦU VỀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT
 • 7.1. Kết cấu
 • 7.2. Yêu cầu về hoàn thiện công trình
 • 7.3. Chiếu sáng
 • 7.4. Thông gió và điều hòa không khí
 • 7.5. Yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy
 • 7.6. Cấp điện
 • 7.7. Cấp thoát nước
 • 7.8. Chất thải
 • 7.9. Công nghệ thông tin
 • 8. TỔNG HỢP CÁC CHỈ DẪN KỸ THUẬT
 • PHỤ LỤC A MẪU THIẾT KẾ
 • PHỤ LỤC B MINH HỌA THAM KHẢO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 35/2005/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 35/2005/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 35/2005/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 35/2005/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 35/2005/QĐ-BYT

Đang cập nhật