Thông tư 80/2011/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 80/2011/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 80/2011/TT-BQP quy định về Quy trình kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 80/2011/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Phùng Quang Thanh Ngày ban hành: 01/06/2011 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Thông tư 80/2011/TT-BQP quy định về Quy trình kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH KIỂM TRA, KIỂM SOÁT TRÊN BIỂN CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Lực lượng kiểm tra, kiểm soát
 • Điều 5. Nguyên tắc hoạt động kiểm tra, kiểm soát
 • Điều 6. Yêu cầu cụ thể đối với hoạt động kiểm tra, kiểm soát
 • Điều 7. Nội dung, kiểm tra, kiểm soát
 • Điều 8. Các trường hợp được dừng tàu, thuyền để kiểm tra, kiểm soát
 • Chương 2. THÀNH PHẦN, NHIỆM VỤ VÀ TRANG BỊ NGHIỆP VỤ CỦA TỔ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT
 • Điều 9. Tổ kiểm tra, kiểm soát
 • Điều 10. Nhiệm vụ của Tổ kiểm tra, kiểm soát
 • Điều 11. Trang bị nghiệp vụ của Tổ kiểm tra, kiểm soát
 • Chương 3. QUY TRÌNH KIỂM TRA, KIỂM SOÁT
 • Điều 12. Hiệu lệnh dừng tàu, thuyền
 • Điều 13. Xử lý đối với trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng tàu, thuyền
 • Điều 14. Hành động của cán bộ, chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển
 • Điều 15. Hành động của Tổ kiểm tra, kiểm soát
 • Điều 16. Nhiệm vụ của biên đội khi dẫn giải tàu, thuyền vi phạm
 • Điều 17. Công tác bàn giao
 • Điều 18. Chế độ báo cáo trong kiểm tra, kiểm soát
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Điều 20. Tổ chức thực hiện
 • Điều 21. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 80/2011/TT-BQP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 80/2011/TT-BQP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 80/2011/TT-BQP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 80/2011/TT-BQP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 80/2011/TT-BQP

Đang cập nhật