Thông tư liên tịch 10/2011/TTLT-BTP-TTCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 10/2011/TTLT-BTP-TTCP

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 10/2011/TTLT-BTP-TTCP hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính do Bộ Tư pháp - Thanh tra Chính phủ ban hành Số hiệu: 10/2011/TTLT-BTP-TTCP Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ Người ký: Đinh Trung Tụng, Trần Đức Lượng Ngày ban hành: 06/06/2011 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Thông tư liên tịch 10/2011/TTLT-BTP-TTCP hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính do Bộ Tư pháp - Thanh tra Chính phủ ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG VIỆC KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG VIỆC KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH
 • Điều 3. Trách nhiệm của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm
 • Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan hành chính nhà nước
 • Điều 5. Trách nhiệm của người thực hiện trợ giúp pháp lý khi giúp đỡ người khiếu nại về pháp luật
 • Điều 6. Về thủ tục tham gia quá trình giải quyết khiếu nại của người thực hiện trợ giúp pháp lý
 • Điều 7. Về kiến nghị đối với cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình giải quyết khiếu nại
 • Điều 8. Về việc tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Trách nhiệm thực hiện
 • Điều 10. Kinh phí thực hiện
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 10/2011/TTLT-BTP-TTCP để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 10/2011/TTLT-BTP-TTCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 10/2011/TTLT-BTP-TTCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 10/2011/TTLT-BTP-TTCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 10/2011/TTLT-BTP-TTCP

Đang cập nhật