Quyết định 212/2005/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 212/2005/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 212/2005/QĐ-UB bổ sung Khoản 3 và Khoản 4, Điều 4 của Quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định 61/CP trên địa bàn Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 38/2005/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành Số hiệu: 212/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn Ngày ban hành: 09/12/2005 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 212/2005/QĐ-UB bổ sung Khoản 3 và Khoản 4, Điều 4 của Quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định 61/CP trên địa bàn Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 38/2005/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

  • Điều 1. Bổ sung Khoản 3 và Khoản 4, Điều 4 của Quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 212/2005/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 212/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 212/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 212/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 212/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật