Nghị định 51/2011/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 51/2011/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 51/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện Số hiệu: 51/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 27/06/2011 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Nghị định 51/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc xử phạt
 • Điều 3. Thời hiệu xử phạt
 • Điều 4. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện và các biện pháp ...
 • Chương 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT
 • MỤC 1. HÀNH VI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP VÀ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
 • Điều 5. Vi phạm các quy định về giấy phép
 • Điều 6. Vi phạm các quy định về sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện
 • Điều 7. Vi phạm các quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
 • Điều 8. Vi phạm các quy định về thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện
 • Điều 9. Vi phạm quy định về sử dụng chung tần số vô tuyến điện
 • Điều 10. Vi phạm quy định về cung cấp, sử dụng thiết bị tần số vô tuyến điện không cần giấy phép
 • Điều 11. Vi phạm các quy định về phí, lệ phí
 • Điều 12. Vi phạm các quy định về chứng chỉ vô tuyến điện viên
 • Điều 13. Vi phạm các quy định về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trong trường hợp khẩn cấp
 • Điều 14. Vi phạm các quy định về quy hoạch tần số vô tuyến điện
 • MỤC 2. HÀNH VI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG PHÁT XẠ VÔ TUYẾN ĐIỆN, AN TOÀN BỨC XẠ VÔ TUYẾN ĐIỆN ...
 • Điều 15. Vi phạm các quy định về chất lượng phát xạ vô tuyến điện
 • Điều 16. Vi phạm các quy định về an toàn bức xạ vô tuyến điện
 • Điều 17. Vi phạm các quy định về quản lý tương thích điện từ
 • MỤC 3. HÀNH VI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ NHIỄU CÓ HẠI
 • Điều 18. Vi phạm các quy định về gây nhiễu có hại
 • MỤC 4. HÀNH VI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, PHỐI HỢP QUỐC TẾ VỀ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN, QUỸ ĐẠO VỆ ...
 • Điều 19. Vi phạm các quy định về đăng ký quốc tế về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh
 • Điều 20. Vi phạm các quy định về phối hợp quốc tế
 • MỤC 5. VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KHÔNG CHẤP HÀNH SỰ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT CỦA CƠ QUAN NHÀ ...
 • Điều 21. Vi phạm các quy định về chế độ báo cáo
 • Điều 22. Hành vi cản trở, chống đối nhân viên, cơ quan nhà nước thi hành nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra ...
 • Chương 3. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 23. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra chuyên ngành về tần số vô tuyến điện
 • Điều 24. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành khác
 • Điều 25. Thẩm quyền xử phạt của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 26. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, cơ quan ...
 • Điều 27. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 28. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt
 • Điều 29. Mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số ...
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 30. Hiệu lực thi hành
 • Điều 31. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC DANH MỤC MẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ...
 • Mẫu biên bản số 01 BIÊN BẢN Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện
 • Mẫu biên bản số 02 BIÊN BẢN Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính
 • Mẫu biên bản số 03 BIÊN BẢN Vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện
 • Mẫu biên bản số 04 BIÊN BẢN Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện
 • Mẫu biên bản số 05 BIÊN BẢN Bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện ...
 • Mẫu biên bản số 06 BIÊN BẢN Bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về tần số vô tuyến ...
 • Mẫu biên bản số 07 BIÊN BẢN Niêm phong/mở niêm phong tài liệu
 • Mẫu biên bản số 08 BIÊN BẢN Kiểm kê tài sản
 • Mẫu biên bản số 09 BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
 • Mẫu quyết định số 01 QUYẾT ĐỊNH Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện
 • Mẫu quyết định số 02 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện bằng hình thức phạt ...
 • Mẫu quyết định số 03 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện bằng hình thức phạt ...
 • Mẫu quyết định số 04 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện
 • Mẫu quyết định số 05 QUYẾT ĐỊNH Trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện
 • Mẫu quyết định số 06 QUYẾT ĐỊNH Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về tần số vô tuyến ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 51/2011/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 51/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 51/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 51/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 51/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật