Thông tư 12/2011/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 12/2011/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 12/2011/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi do Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 12/2011/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đinh Trung Tụng Ngày ban hành: 27/06/2011 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp

Mục lục Thông tư 12/2011/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi do Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN VIỆC GHI CHÉP, LƯU TRỮ, SỬ DỤNG BIỂU MẪU NUÔI CON NUÔI
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng sử dụng biểu mẫu, Sổ đăng ký nuôi con nuôi
 • Điều 3. Ban hành biểu mẫu, Sổ đăng ký nuôi con nuôi
 • Điều 4. Thẩm quyền in, phát hành biểu mẫu, Sổ đăng ký nuôi con nuôi
 • Điều 5. Hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu nuôi con nuôi
 • Điều 6. Cách thức ghi Giấy chứng nhận nuôi con nuôi
 • Điều 7. Cách thức ghi Sổ đăng ký nuôi con nuôi
 • Điều 8. Cách thức khoá Sổ và lưu trữ Sổ đăng ký nuôi con nuôi
 • Điều 9. Bãi bỏ các biểu mẫu, Sổ đăng ký nuôi con nuôi tại các văn bản pháp luật liên quan
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 12/2011/TT-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 12/2011/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 12/2011/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 12/2011/TT-BTP

Đang cập nhật