Thông tư 17/2011/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 17/2011/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 17/2011/TT-BTTTT về Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 17/2011/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng Ngày ban hành: 30/06/2011 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 17/2011/TT-BTTTT về Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ VIỄN THÔNG VÀ ĐÀI VÔ TUYẾN ĐIỆN BẮT BUỘC KIỂM ĐỊNH
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm ...
  • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2011. Bãi bỏ Thông tư số 10/2009/TT ...
  • Điều 3. Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám ...
  • DANH MỤC THIẾT BỊ VIỄN THÔNG VÀ ĐÀI VÔ TUYẾN ĐIỆN BẮT BUỘC KIỂM ĐỊNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 17/2011/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 17/2011/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 17/2011/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 17/2011/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 17/2011/TT-BTTTT

Đang cập nhật