Quyết định 70/2001/QĐ-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 70/2001/QĐ-BNN

Tiêu đề: Quyết định 70/2001/QĐ-BNN ban hành đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 70/2001/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Thế Dân Ngày ban hành: 27/06/2001 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 70/2001/QĐ-BNN ban hành đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH ĐĂNG KÝ ĐẶC CÁCH MỘT SỐ LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
  • Điều 1. Cho đăng ký đặc cách 03 loại thuốc trừ sâu, 02 loại thuốc trừ bệnh hại cây trồng vào danh mục ...
  • Điều 2. Việc xuất khẩu, nhập khẩu loại thuốc bảo vệ thực vật ban hành trong quyết định này được thực ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
  • Điều 4. Ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và CLSP ...
  • CÁC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC ĐĂNG KÝ ĐẶC CÁCH VÀO DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG ...

Ngày 27/06/2001, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 70/2001/QĐ-BNN ban hành đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

Việc xuất khẩu, nhập khẩu loại thuốc bảo vệ thực vật ban hành trong quyết định này được thực hiện theo Thông tư 62/200 l/TT - BNN ngày 05 tháng 6 năm 2001 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn việc xuất khẩu nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 46/200 l/ QĐ - TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 200 l - 2005 .

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 70/2001/QĐ-BNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 70/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 70/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 70/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 70/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật