Quyết định 64/2001/QĐ-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 64/2001/QĐ-BNN

Tiêu đề: Quyết định 64/2001/QĐ-BNN ban hành tiêu chuẩn ngành về Bột canh iôt do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 64/2001/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thiện Luân Ngày ban hành: 07/06/2001 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 64/2001/QĐ-BNN ban hành tiêu chuẩn ngành về Bột canh iôt do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH
  • Điều 1. Nay ban hành tiêu chuẩn ngành sau:
  • Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Chất lượng sản phẩm, Lãnh đạo các ...
  • TIÊU CHUẨN BỘT CANH IỐT YÊU CẦU KỸ THUẬT 10TCN 461 - 2001
  • 1.Phạm vi áp dụng:
  • 2. Nguyên liệu:
  • 4. Phương pháp thử :
  • 5. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 64/2001/QĐ-BNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 64/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 64/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 64/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 64/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật