Nghị định 60/2011/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 60/2011/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 60/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa Số hiệu: 60/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 20/07/2011 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giao thông, vận tải

Mục lục Nghị định 60/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc xử phạt
 • Điều 4. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 5. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 6. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
 • Chương 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT
 • MỤC 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỘC KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ...
 • Điều 7. Vi phạm quy định về bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa
 • Điều 8. Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình, khai thác khoáng sản ...
 • Điều 9. Vi phạm quy định về quản lý đường thủy nội địa
 • Điều 10. Vi phạm quy định về thanh thải vật chướng ngại
 • Điều 11. Vi phạm quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa khi khai thác, nuôi ...
 • Điều 12. Vi phạm quy định về báo hiệu đường thủy nội địa
 • MỤC 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
 • Điều 13. Vi phạm quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện, đăng ký, đăng kiểm phương tiện
 • Điều 14. Vi phạm quy định về thiết bị, dụng cụ an toàn của phương tiện
 • Điều 15. Vi phạm quy định về công dụng, vùng hoạt động của phương tiện
 • Điều 16. Vi phạm quy định về thiết kế, đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện
 • MỤC 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN
 • Điều 17. Vi phạm quy định về bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện
 • Điều 18. Vi phạm quy định đối với thuyền viên, người lái phương tiện
 • Điều 19. Vi phạm quy định về cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện
 • Điều 20. Vi phạm quy định về trách nhiệm khi xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa
 • Điều 21. Vi phạm quy định về kiểm tra, kiểm soát
 • MỤC 4. VI PHẠM QUY TẮC GIAO THÔNG VÀ TÍN HIỆU CỦA PHƯƠNG TIỆN
 • Điều 22. Vi phạm quy tắc giao thông
 • Điều 23. Vi phạm quy định về tín hiệu của phương tiện
 • MỤC 5. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA VÀ VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
 • Điều 24. Vi phạm quy định về khai thác cảng, bến thủy nội địa
 • Điều 25. Vi phạm quy định về hoạt động của phương tiện trong phạm vi cảng, bến thủy nội địa
 • Điều 26. Vi phạm quy định về vận chuyển người, hành khách
 • Điều 27. Vi phạm quy định đối với hành khách
 • Điều 28. Vi phạm quy định về xếp, dỡ hàng hóa trên phương tiện
 • Điều 29. Vi phạm chở quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện
 • Điều 30. Vi phạm quy định về vận tải hàng hóa nguy hiểm
 • Điều 31. Vi phạm quy định về vận tải động vật sống, hàng hóa siêu trường, siêu trọng
 • Điều 32. Vi phạm quy định về hoa tiêu và dẫn luồng trên đường thủy nội địa
 • Chương 3. THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 33. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 34. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Công an nhân dân
 • Điều 35. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra giao thông đường thủy nội địa
 • Điều 36. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa
 • Điều 37. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng
 • Điều 38. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển
 • Điều 39. Trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 40. Áp dụng biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
 • Điều 41. Chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 42. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về xử phạt vi phạm hành chính và khen thưởng, xử lý vi phạm
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 43. Hiệu lực thi hành
 • Điều 44. Tổ chức thực hiện
 • Điều 45. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC CÁC MẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG ...
 • BIÊN BẢN Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
 • BIÊN BẢN Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
 • BIÊN BẢN Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính
 • BIÊN BẢN Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính  trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
 • BIÊN BẢN Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
 • BIÊN BẢN Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
 • BIÊN BẢN Khám người theo thủ tục hành chính
 • QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
 • QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
 • QUYẾT ĐỊNH Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội ...
 • QUYẾT ĐỊNH Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội ...
 • QUYẾT ĐỊNH Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
 • QUYẾT ĐỊNH Khám người theo thủ tục hành chính
 • QUYẾT ĐỊNH Tạm giữ người theo thủ tục hành chính
 • QUYẾT ĐỊNH Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không ...
 • QUYẾT ĐỊNH Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 60/2011/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Nghị định 60/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 60/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 60/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 60/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật