Quyết định 53/2001/QĐ-BNN/XDCB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 53/2001/QĐ-BNN/XDCB

Tiêu đề: Quyết định 53/2001/QĐ-BNN/XDCB ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 53/2001/QĐ-BNN/XDCB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thiện Luân Ngày ban hành: 07/05/2001 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 53/2001/QĐ-BNN/XDCB ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 1. Nay ban hành tiêu chuẩn ngành sau
 • Điều 2. Quyết định có này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký
 • Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm, Lãnh đạo ...
 • TIÊU CHUẨN CHÈ CHÈ ĐEN SƠ CHẾ - YÊU CẦU KỸ THUẬT 10TCN 458 – 2001
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Phân loại
 • 3. Yêu cầu kỹ thuật
 • 4. Phương pháp thử
 • 5. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản
 • BẢNG 1 CÁC CHỈ TIÊU CẢM QUAN
 • BẢNG 2 CÁC CHỈ TIÊU HOÁ LÝ
 • TIÊU CHUẨN CHÈ CHÈ TÚI LỌC - YÊU CẦU KỸ THUẬT 10TCN 459 - 2001
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Yêu cầu kỹ thuật
 • 3 Phương pháp thử
 • 4. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển.
 • Bảng 1: Chỉ tiêu cảm quan của chè
 • Bảng 2: Chỉ tiêu hoá lý của chè
 • Bảng 3: Chỉ tiêu vật lý của giấy lọc
 • TIÊU CHUẨN CHÈ HOA VÀ CHÈ HƯƠNG XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CẢM QUAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHO ĐIỂM 10TCN 460 – ...
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Khái niệm
 • 3. Phân hạng
 • 4. Mức điểm các chỉ tiêu
 • 5. Phương pháp thử
 • BẢNG 1 CHÈ HOA CẤP CAO
 • BẢNG 2 CHÈ HƯƠNG CAO CẤP
 • BẢNG 3 CHÈ HƯƠNG HẠNG I
 • BẢNG 4 CHÈ HƯƠNG HẠNG II
 • BẢNG 5 CHÈ HƯƠNG hạng III
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 53/2001/QĐ-BNN/XDCB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 53/2001/QĐ-BNN/XDCB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 53/2001/QĐ-BNN/XDCB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 53/2001/QĐ-BNN/XDCB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 53/2001/QĐ-BNN/XDCB

Đang cập nhật